Bianchi

Fagioli Bianchi di Spagna
Fagioli Spanish White
Fagioli Tondini tipo Pea Beans
Fagioli Corona
Fagioli Great Northern
Fagioli Tondini tipo Navy Beans
Fagioli Otebo
Fagioli Kirghizistan
Fagioli Japanese White
Fagioli Baby Lima
Fagioli Cannellini
Fagioli Baishake
Fagioli Large Lima